La Neuropsicociència a les aules

De l'educació infantil a la universitat

Programes

Educació infantil (0-6 anys)

El programa dóna suport en l’estructuració de la base neurofuncional pròpia i necessària per a la resolució del llenguatge i el desenvolupament de les habilitats per a l’inici de l’escolta i la comunicació.

Educació primària (6-12 anys)

El programa dóna suport en el procés d’establiment dels patrons d’atenció mantinguda i memorització.

Educació secundària (12-16 anys)

De la mateixa manera que en l’Educació primària, en aquesta etapa, el programa dóna suport al procés d’establiment dels patrons d’atenció mantinguda i memorització, tenint en compte que el nivell de dificultat en aquesta etapa és molt superior. Per assolir els objectius proposats cal molta més atenció i escolta. Els estudiants han d’arribar a aquesta etapa amb una correcta dinàmica d’atenció.

Batxillerat i preselectivitat (16-18 anys)

Els nivells d’exigència són cada cop més elevats en aquesta etapa i els estudiants entren moltes vegades en un procés d’ansietat i estrès conscients que els resultats acadèmics poden marcar el seu futur personal i professional. El programa adaptat a aquesta etapa optimitza el rendiment i dóna suport davant l’estrès i l’ansietat.

Integració d’idiomes

En totes aquestes etapes pot coexistir dificultat en la integració d’una llengua estrangera. Cada idioma se situa dins d’un determinat rang de freqüències sonores i té un patró d’entonació particular. Una oïda acostumada a un cert mitjà lingüístic pot experimentar dificultat per captar amb precisió els sons d’un altre idioma.

Existeix la possibilitat d’un programa dissenyat per facilitar la integració d’altres idiomes. El programa no elimina la necessitat d’estudiar l’idioma desitjat, però sí permet analitzar-lo fonèticament amb correcció per reproduir-lo i integrar-lo de manera més ràpida i natural.

Seminaris enfocats

Aquest seminaris atenen les necessitats d’una àrea concreta dels centres educatius. Se centren en continguts i tendències específiques de l’activitat educativa. Són programes que poden ser dissenyats a mida per a cada centre.

Programa per a educadors

Els professionals del món de l’educació estan constantment sotmesos a situacions d’estrès. Quan l’estrès, la inquietud i el nerviosisme s’apoderen de l’ésser humà, els nivells intel·lectual i de comunicació es veuen afectats, i desemboca en un procés d’inseguretat i d’ansietat que deriva habitualment cap a trastorns funcionals a nivell físic o a problemes de salut més importants a causa de l’afectació progressiva del sistema endocrí i immunitari humà.

Els programes proposats per Health Managing Consulting per al tractament de l’estrès i la gestió de les emocions adreçats als professionals de l’educació fan servir l’Estimulació Auditiva Neurofuncional de Solisten®, basada en el mètode Tomatis®, i la tecnologia emWave® com a eines principals, complementant-se amb tallers i seminaris que es poden dissenyar a mida segons les necessitats i objectius de cada centre.

Investigacions publicades:

http://www.heartmath.org/research/research-home/research-center-home.html

http://www.solistentraining.com/resources/index.html