El Coaching per al "reset"

Aptitude Coaching®: Desaprendre per aprendre

En el treball de restauració dels nivells de consciència que ha de permetre a l’ésser humà establir un diàleg entre el seu món cognitiu i el seu món emocional, inhabilitant patrons neuronals i fent possible l’habilitació de nous circuits cerebrals (desaprendre per aprendre), és necessari comptar amb el suport d’un coach professional.

Disposar d’un coach és comptar amb un professional que ajuda a definir i activar de forma continuada els recursos individuals necessaris per a l’assoliment dels objectius del client. La figura d’un coach és la d’aquell professional que no té cap altra meta que la d’ajudar a aconseguir l’èxit al seu client, sigui quin sigui, sense emetre ni judicis ni valoracions.

Per pròpia definició, el coaching consisteix a lliberar el potencial d’una persona per incrementar al màxim el seu treball; es tracta d’ajudar-lo a aprendre en comptes d’ensenyar-lo; a buscar les respostes en lloc de respondre-les-hi; i a obtenir el millor de si mateix, perquè en l’interior de tota persona hi ha moltes capacitats esperant ser alliberades. El veritable CANVI ve de l’interior. El coaching no se centra en els errors passats, sinó en les possibilitats futures.

L’Aptitude Coaching de Health Managing Consulting ajuda la persona a connectar amb el seu JO i a iniciar un veritable procés d’autolideratge personal que permeti estar en plena sintonia amb els objectius de l’organització.