La Neuropsicociència en l’empresa

La tècnica que obre l’escolta i amb això la modificació dels nivells de consciència és el pas previ a qualsevol dinàmica destinada a provocar un canvi en l’ésser humà

El nostre procés

El nostre procés consta de diverses etapes:

 1. Contacte previ amb el client: permet determinar els objectius de la nostra col·laboració.
 2. Proposta de col·laboració: permet traslladar al client els objectius proposats, la metodologia a seguir, el timing i els honoraris professionals.
 3. Anàlisi de la situació actual: mitjançant un estudi personalitzat, en el cas d’un individu, o un estudi del grup a promoure el canvi, en el cas d’un col·lectiu, són detectats patrons comuns a restaurar i possibles elements distorsionadors en el procés de canvi de les persones que permetran adaptar els programes a les necessitats de l’organització.
 4. Emissió d’un informe previ: un informe previ permetrà al client tenir una valoració de la situació actual de l’estat de la seva organització.
 5. Creació de grups homogenis per a la seva incorporació en el programa.
 6. Fase de connexió neurosensorial de comunicació. Pas previ que permet l’obertura de l’escolta activa i prepara la persona per iniciar un procés de canvi personal. Consta d’una estimulació neurosensorial auditiva de Solisten®, basada en el mètode Tomatis®, per obrir aquest important canal de percepció i assegurar una correcta integració del missatge verbal. A la vegada, permet restaurar el veritable bucle neurofuncional auditiu, bàsic per a una correcta comunicació.
 7. Fase d’entrenament: és convenient la introducció de tècniques que derivin cap a una correcta informació i utilització de la ment, que ocupi el lloc que li correspon i sigui d’una ajuda eficient en el coneixement i la gestió de les emocions. L’entrenament es fa tenint en compte el procés neurològic de l’aprenentatge: desaprendre per aprendre. Deshabilitar patrons neuronals per habilitar nous circuits cerebrals.
  La tecnologia emWave® i l’entrenament en Coherencia Rápida® dels programes de Health Managing Consulting faciliten el procés de canvi a un estat coherent en la persona, augmentant amb la pràctica la capacitat de canviar a un estat coherent definitiu i a una intel·ligència emocional òptima. L’Aptitude Coaching ajuda les persones a connectar amb el seu JO i iniciar un veritable procés d’autolideratge personal que permeti estar en plena sintonia amb els objectius de l’organització.
 8. Reunions de seguiment: un Health Trainer fa un seguiment de l’evolució del programa, sol·licitant a l’empresa la designació d’un project leader que l’informarà dels canvis detectats.
 9. Programa de continuïtat: una vegada finalitzat el programa, Health Managing Consulting posa a disposició del client la possibilitat d’incorporar-se a un programa de continuïtat que permeti a l’organització corregir possibles desviacions i mantenir els directius en un procés permanent de formació i informació.