La Neuropsicociència en l’empresa

La tècnica que obre l’escolta i amb això la modificació dels nivells de consciència és el pas previ a qualsevol dinàmica destinada a provocar un canvi en l’ésser humà

Què fem i com ho fem

Què fem

Restaurem APTITUDS innates i formem en la gestió personal de noves ACTITUDS. Dissenyem plans i protocols d’actuació individuals o de grup per optimitzar el rendiment personal i professional de les persones que lideren organitzacions i dels seus equips de col·laboradors.

Facilitem al directiu i als seus col·laboradors eines objectives perquè puguin gestionar de manera eficient, eficaç i permanent en el temps, els seus recursos personals i que, a la vegada, aquests recursos repercuteixin de manera positiva en els resultats de l’organització empresarial a què pertanyen.

Com ho fem

Acostem a l’empresa els darrers avenços científics de la neuropsicociència a través dels programes HEALTH MANAGING PROGRAMS ®, amb metodologia pròpia, l’APTITUDE RECOVERY®, i prenent com a punts de partida tècniques que permeten a l’ésser humà entrar en un estat de consciència i d’autogestió de les emocions per arribar a l’autolideratge. L’Aptitude Recovery®  permet desaprendre per aprendre (“reset”).