Professionals

Professionals de la neuropsicociència en l’ empresa, les aules i l’esport

Professionals

Restaurar l’equilibri integral de l’ésser humà, modificant els seus nivells de consciència, i optimitzar al màxim el seu rendiment, requereix d’uns coneixements profunds de la dinàmica de l’àmbit d’actuació, respectant els objectius, i d’unes tècniques i estratègies basades en la neuropsicociència que incideixin directament en la persona de manera estable.

Professionals del món de la gestió empresarial, l’educació i l’esport i professionals d’aquest nou enfocament de la medicina treballant conjuntament per la salut i rendiment de les persones, és l’equip de Health Managing Consulting.

Els equips de consultors i de metges, psicòlegs, terapeutes i la resta de personal de suport treballen dia rere dia per oferir les darreres tendències en benefici del rendiment personal, professional, acadèmic i organitzatiu.