Restauració d'aptituds innates: Escolta Activa i Intel·ligència Emocional

L’Aptitude Recovery®

Què és la Aptitude Recovery®?

L’APTITUDE RECOVERY® es defineix com el conjunt de tècniques mitjançant les quals l’ésser humà recupera unes aptituds innates deteriorades amb el pas del temps i les influències de l’entorn, i aprèn a gestionar unes actituds positives, fonamentals per a l’inici de qualsevol procés d’afrontament i canvi personal o professional. És el treball de restauració dels nivells de consciència (consciència física, consciència mental, consciència emocional i consciència espiritual) i d’autogestió de les emocions.

Per poder desenvolupar tot el seu potencial, l’ésser humà necessita que hi hagi interacció i diàleg entre les seves consciències: la consciència coorporal o física; la consciència mental; la consciència emocional, i la consciència espiritual. Un procés de canvi en la persona pot néixer només i exclusivament quan existeix un diàleg harmònic entre consciències.

Partint de l’obertura de l’escolta activa, que permet una connexió i un diàleg entre el món cognitiu i el món emocional, és possible inhabilitar patrons neuronals per crear i reforçar nous circuits cerebrals que permetin a l’ésser humà iniciar qualsevol procés de canvi. Desaprenem per aprendre.

En tot procés de canvi es distingeixen diverses etapes:

  1. AUTOCONSCIÈNCIA
  2. AUTOCONEIXEMENT
  3. AUTOACCEPTACIÓ
  4. AUTOVOLUNTAT (VOLUNTAT DE CANVI)
  5. AUTOCONFIANÇA
  6. AUTOLIDERATGE

En les darreres dècades, el món Occidental ha estat dominat per un model social que ha fomentat un ritme de vida accelerat en el qual la prioritat del tenir per damunt del ser i de l’aparentar per damunt del mostrar el veritable jo, han provocat que les persones pensin, sentin i actuïn per camins divergents, causant una pèrdua de l’eix de connexió entre les seves consciències, que porta l’ésser humà a un estat d’estrès, inquietud i nerviosisme.

Quan l’estrès, la inquietud i el nerviosisme s’apoderen de l’ésser humà, els nivells intel·lectual i de comunicació es veuen afectats per la pèrdua del jo profund, desembocant en un procés d’inseguretat i d’ansietat que deriva habitualment cap a trastorns funcionals a nivell mental, psicoemocional i físic, o a problemes de salut més importants a causa de l’afectació progessiva del sistema immunitari humà.

L’APTITUDE RECOVERY® permet a l’ésser humà entrar en el seu jo més profund i iniciar un procés d’autolideratge personal.