Escolta Activa: porta de la comunicació i la consciència

L’Estimulació Auditiva Neurosensorial, porta de la comunicació i la consciència

“L’oïda és la base del funcionament i posada en marxa de la capacitat de l’escolta. L’escolta té un substrat mecànic auditiu amb una base neurofisiològica. No és un acte únicament voluntari”.

Què és l’escolta?

L’escolta és la capacitat per poder utilitzar l’oïda a nivell sensorial i motriu d’una manera atenta amb la finalitat d’aprendre i comunicar, i sense que això sigui pertorbador a nivell emocional. L’escolta permet integrar de manera objectiva la realitat des de la neutralitat emocional.

L’oïda serveix per a alguna cosa més que sentir. Sentir no és el mateix que escoltar. Sentir és una sensació passiva, involuntària i no selectiva. En l’escolta està la veritable comunicació. Escoltar és l’autèntica percepció i aquesta és activa, voluntària i selectiva. Escoltar és estar present. És una recepció. Sense escolta no hi ha una correcta comprensió i posterior integració dels missatges rebuts.

Les distorsions de l’escolta

L’escolta es veu pertorbada quan el cervell no pot concentrar-se en el missatge auditiu per analitzar-lo i interpretar-lo, i ja no pot gestionar satisfactòriament l’emoció que aquest missatge pot desencadenar.

La dimensió humana de l’escolta és un procés mecànic auditiu que pot rehabilitar-se o reeducar-se. Els nostres programes permeten el control i la restauració de les distorsions de l’escolta que podem patir les persones.

L’únic mètode possible i acceptat mundialment per modificar l’escolta humana és el descrit i desenvolupat pel Dr. Alfred A. Tomatis

“L’escolta és el llaç d’unió entre l’home i la seva consciència” Dr. Alfred A. Tomatis

El Método Tomatis® es basa en l’oïda i el sistema nerviós. En l’oïda, tenint en compte altres dimensions auditives i no pas la pròpia audició. Sentir és un acte passiu, no voluntari i, per descomptat, no selectiu. En canvi, la capacitat que és té d’escoltar és un acte selectiu, actiu i voluntari. Aquesta dimensió auditiva suposa, des del punt de vista funcional auditiu, el bon funcionament d’un petit complex osteomuscular que està ubicat en l’oïda mitjana i darrera el timpà (martell, enclusa i estrep, i els dos músculs que li són propis).

Aquesta dimensió auditiva ha participat en l’important procés de la nostra humanització. A través de la capacitat de l’escolta, podem controlar el nostre llenguatge, tenim controlada la coordinació en l’equilibri, accedim a una comunicació correcta, prestem atenció, estem presents i, per tant, habilitem tant la consciència del ser com de l’entorn que ens rodeja.

Anant més enllà dels aspectes purament funcionals auditius, trobem en la categoria neurosensorial auditiva una completíssima projecció d’aquesta funció en el Sistema Nerviós Central (S. N. C.), que respon d’una manera davant un so sentit, i d’una altra, davant un so escoltat. Això ens obre la porta d’accés a característiques del S. N. C., com poden ser l’estimulació de la mielinització, la plasticitat sinàptica i el reforç dels circuits neurosensorials ja establerts en els dos integradors neurològics, tant el vestibular com el coclear.

Així doncs, segons les investigacions del Dr. Alfred A. Tomatis, rehabilitant i reforçant el mecanisme de la cadena ossicular de l’oïda mitjana, podem obtenir transformacions en el llenguatge, en l’estàtica i cinètica, en la comunicació, en l’accés a la nostra consciència i, per descomptat, induir l’estimulació del S. N. C. en algunes de les seves àrees.

El Dr. Alfred A. Tomatis també cita la funció extraordinària de la cèl·lula auditiva o cèl·lula de Corti, que tot i ser una cèl·lula ciliada i tenir en el seu citoplasma una gran quantitat de mitocòndries, serà una font d’energia a nivell cerebral.

L’aplicació d’aquestes investigacions abasta diversos camps terapèutics, des del psicopedagògic fins al neuropsiquiàtric. No podem oblidar que quan l’ésser humà perd la capacitat de l’escolta, entra en un estat ansiós-depressiu i, a la vegada, aquestes patologies tan freqüents comporten també la pèrdua d’aquesta facultat. Així doncs, el tractament que ens proposa el Dr. Alfred A. Tomatis serà també un potent ansiolític i antidepressiu.

S’utilitza l’anomenada “oïda electrònica”, complex electrònic proveït de dos canals amb paràmetres canviants que porten a terme una rehabilitació funcional de tot el procés de l’escolta.

Tenint en compte que l’emergència externa del nervi pneumogàstric o gandul es troba en el timpà, és lògic deduir que quan l’oïda tingui una mala regulació timpànica la resposta del nervi gandul es veurà alterada. Aquesta condició anatòmica-funcional del sistema nerviós autònom ens descriu gran part de l’anomenada medicina psicosomàtica.

Finalment, no hem d’oblidar que el Dr. Alfred A. Tomatis va ser un pioner en l’estudi del bucle audiofonatori i de la lateralitat auditiva. És important el control oïda dreta-hemisferi esquerra-recorrent dret per tenir una correcta emissió de la veu, un llenguatge de bon nivell, un timbre bonic i una afinació correcta en el cant.

Veure video: Què és Tomatis?