Solsiten IL, una nova eina ideal per als cursos intensius, que redueix un 50% el temps d’aprenentatge d’un nou idioma


La finalització del curs escolar i el començament de les vacances dóna pas a l’inici de cursos intensius d’idiomes, adreçats a adults i a nens que aprofiten l’estiu per aprendre o perfeccionar un idioma. No obstant això, en moltes ocasions, el període de temps estival no és suficient per integrar un nou idioma.

En aquest sentit, recentment s’ha introduït al mercat una nova eina tecnològica, l’oïda electrònica Solisten IL, basada en el mètode Tomatis, que incorporada en la metodologia pròpia d’ensenyament d’un idioma, facilita l’aprenentatge i fa possible:
1) Un increment en la satisfacció dels alumnes
2) Una disminució de les baixes per desmotivació, en cas de dificultat d’aprenentatge
3) La garantia d’èxit de la metodologia pròpia

Segons els estudis realitzats, l’aplicació del mètode Tomatis en l’aprenentatge d’idiomes, redueix un 50% el temps d’integració i adquisició d’un nou idioma.
Solisten IL inclou quatre programes de 30 hores cada un per a l’aprenentatge de l’anglès, espanyol, francès i alemany per a adults, i quatre per a nens, a més d’un programa preliminar de 20 hores per a la preparació de l’oïda. Concretament, aquest dispositiu reeduca l’oïda d’una persona perquè pugui escoltar una llengua estrangera amb la mateixa facilitat i eficàcia que escolta la seva pròpia i pugui:
-Reconèixer els sons amb facilitat i reproduir
-Utilitzar amb propietat i facilitat el vocabulari que posseeixi
-Tenir sentit gramatical quan s’expressi en aquesta llengua
-Comprendre amb més exactitud el significat de les paraules

El programa de l’oïda electrònica Solisten IL no elimina la necessitat d’estudiar l’idioma desitjat, però sí que permet integrar-lo de manera més ràpida i natural, convertint-se així en una eina complementària per als professionals de l’ensenyament d’idiomes i per garantir l’èxit de la metodologia pròpia.