Passió pel benestar, voluntat per l’excel·lència

Valors de l’organització

Deu valors fonamentals donen forma a la cultura de HEALTH MANAGING CONSULTING i defineixen la seva personalitat. Valors amb què estem compromesos internament i que són transmesos en la nostra relació amb el client a través de les nostres accions.

  1. ESCOLTA Y COMUNICACIÓ efectiva, interna i amb els nostres clients. Pilar i raó de ser de la nostra organització.
  2. RESPONSABILITAT: posem èmfasi i interès màxim en el compliment dels deures i funcions que exercim, contribuint amb això a la presa de decisions bé deliberades.
  3. EFICIÈNCIA: com a fonament indispensable amb què tot individu en l’organització desenvolupa el seu potencial humà per destacar-se a través del treball en equip coordinat, com a resposta a les necessitats dels seus clients i entorn, creant amb això CONFIANÇA.
  4. COMPROMÍS: anem mes allà del simple deure. Som fidels en el tracte i en l’acompliment, amb la realització efectiva de les nostres funcions, agregant aquest valor a cadascuna de les activitats. Amb això, la nostra entitat serà cada dia millor.
  5. LLEIALTAT: compromís i incondicionalitat en les relacions institucionals i personals, procurant el correcte compliment de les funcions amb noblesa, constància, honradesa, devoció i fidelitat, i buscant harmonia i cohesió.
  6. TOLERÀNCIA I EQUITAT: fomentem el domini propi o control de si mateix, respectant la dignitat i diferència entre els éssers, la seva relació i acceptació amb diferents persones i les diferents cultures, acceptant el seu actuar i incloent el seu dret a expressar-se.
  7. INNOVACIÓ: innovació i lideratge avantguardista com a principis que orienten les nostres accions a través d’una obertura proactiva a tot procés de canvi.
  8. DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL: fomentem el desenvolupament personal i professional de la nostra organització, que ha de permetre assolir el més alt nivell de satisfacció dels nostres clients.
  9. CONCILIACIÓ VIDA LABORAL-VIDA PERSONAL: desenvolupem polítiques de conciliació que permeten al nostre personal treballar sense pressions, afavorint amb això una millor satisfacció personal que repercuteix directament en el client.
  10. DARRERE L’EXCEL·LÈNCIA: volem incrementar el potencial innat de les persones i dels processos que exerceixen.