El suport en l'autogestió emocional

Emocions positives, suport en el procés de restablir la salut

Programes

Programa d’acompanyament al pacient

A través de la seva divisió clínica, Health Managing Consulting posa a l’abast dels professionals de la salut programes d’acompanyament per als seus pacients com a complement al tractament de la patologia diagnosticada. Rere cada patologia hi ha una necessitat d’acompanyament a nivell psicoemocional i d’aprenentatge del control de les emocions perquè la solució sigui el resultat d’una dinàmica integradora que s’ocupi de la persona en la seva totalitat.

El departament de psicologia clínica de Health Managing reporta al professional de la medicina l’evolució mental i psicoemocional del seu pacient en el seu procés de recuperar la salut.

Programa per a professionals de la salut

Health Managing posa a disposició dels professionals de la salut les eines d’optimització de rendiment en la restauració d’aptituds i gestió de noves actituds perquè puguin integrar-les, a través de formació, en la seva pràctica diària amb els pacients:

Programes per a clíniques i hospitals

Si l’estrès està afectant el rendiment i la retenció de personal en clíniques i hospitals, els programes de Health Managing Consulting poden ser de gran ajuda. Els nostres programes han demostrat millores significatives en milers de professionals de la sanitat en tot el món.