El suport en l'autogestió emocional

Emocions positives, suport en el procés de restablir la salut

Beneficis

Científicament s’ha demostrat que les tècniques emprades aporten a la persona els beneficis següents:

  • Disminueix l’estrès, l’ansietat i la tensió psicoemocional.
  • Es potencia la comunicació. Es produeix una millora de la relació adequada amb un mateix i amb l’entorn.
  • Es dinamitza i es provoca un augment de l’energia física i psicoemocional.
  • S’obté una major motivació en les activitats quotidianes.
  • S’obté una major facilitat i capacitat de treball.
  • Disminueix la fatiga.
  • Es millora l’atenció, la concentració i la memòria.
  • Es potencia la presa de decisions adequades per menys indecisió.
  • Es produeix un augment de la capacitat de pensament abstracte i associatiu.
  • El procés d’afrontament i recuperació davant una malaltia és més ràpid.

Investigacions publicades:

http://www.heartmath.org/research/research-home/research-center-home.html