L’anglès continua obtenint la puntuació més baixa en l’avaluació de competències que s’ha fet als alumnes de sisè de primària


Una innovadora eina tecnològica, Solisten IL, contribueix a integrar més ràpidament l’anglès

La llengua anglesa ha estat la matèria que ha obtingut una puntuació més baixa en l’avaluació de competències bàsiques que s’ha dut a terme a uns 70.000 alumnes de sisè de primària de 2.000 centres públics, privats i concertats de Catalunya. De la mateixa manera que en l’avaluació de competències bàsiques que es va fer als alumnes de 4t d’ESO mesos enrere, l’anglès és la matèria que assoleix una puntuació més baixa. En concret, la mitjana de resultats de Catalunya és: llengua catalana, un 79,6; llengua castellana, un 76,6%; competència matemàtica, un 80,3; i llengua anglesa, un 74,3%.

En llengua catalana, s’ha passat d’un 22,6% d’alumnat situat l’any anterior a la franja baixa a un 15,8% en aquesta edició. En llengua castellana, el passat curs el percentatge va ser del 22,2% i enguany ha estat del 19%. I en competència matemàtica s’ha passat del 18,5% al 18,2%. Els resultats de la prova també demostren que hi ha hagut una millora en la franja més alta en llengua catalana i matemàtiques. En canvi, en llengua anglesa, ha passat el contrari i s’ha passat del 21,8% al 27,4% en la franja baixa.

Aquests resultats confirmen la dificultat que molts alumnes tenen en l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera i en la necessitat d’introduir millores en aquest camp. En moltes ocasions, les famílies opten per centres privats d’ensenyament d’idiomes fora de l’horari escolar per incidir en l’aprenentatge d’idiomes. En aquest sentit, i lligat a la implantació de les noves tecnologies a les aules, s’ha concebut el dispositiu digital Solisten IL by Tomatis, una oïda electrònica que, com a eina complementària, permet integrar les freqüències pròpies de cada idioma per tal d’aprendre’l més ràpidament i fàcilment. Aquest dispositiu, basat en el mètode Tomatis, ha rebut recentment el Premi Innova, en la categoria de millors productes, que s’atorga en el marc del certamen Expodidàctica, saló dels recursos i les tecnologies per a l’educació, per la seva creativitat, innovació i valor didàctic.

Solisten IL by Tomatis està adreçat a acadèmies d’idiomes i centres d’ensenyament reglat que incorporin en el seu projecte educatiu l’ensenyament de l’anglès, el francès, l’alemany i l’espanyol i especialment indicat per ser aplicat a les aules, doncs a banda de ser un dispositiu portable i fàcil d’utilitzar, l’oïda electrònica Solisten® IL permet la connexió de fins a 25 persones, en grups de 5 en 5, a un únic dispositiu. Estudis recents han ratificat que el mètode Tomatis com a eina complementària d’ensenyament d’un idioma, redueix a la meitat el temps necessari d’aprenentatge d’un nou idioma. La seva aplicació no elimina la necessitat d’estudiar la gramàtica, la sintaxis i el vocabulari del propi idioma, però sí que permet integrar-lo molt més ràpid, reduir-ne el temps d’aprenentatge i disminuir els percentatges de fracàs en l’estudi del nou idioma.

Per integrar l’oïda electrònica Solisten IL en l’aprenentatge d’idiomes, és necessari seguir un curs de formació de 3 dies, que es durà a terme el proper mes d’octubre.