Els alumnes participants en el programa pilot d’optimització del rendiment milloren un 63% la seva atenció i concentració


El programa ha consistit en l’aplicació de dues eines pràctiques per a l’autocontrol i l’autogestió emocional, Solisten by Tomatis i la tecnologia emWave

Una millora del 63% en l’atenció i la concentració és la dada més significant que es desprèn dels resultats obtinguts de l’aplicació d’un programa pilot per a l’optimització del rendiment acadèmic i la millora de l’estat emocional, amb la participació d’alumnes de 4t de primària de les escoles lleidatanes Alfred Portroy, de Térmens, i Timorell, de Castelldans. El programa ha estat coordinat pel Departament de Psicologia i Pedagogia de la Universitat de Lleida.

El programa pilot ha consistit a aplicar dues eines pràctiques: Solisten by Tomatis, basada en el mètode Tomatis, i la tecnologia emWave. Pel que fa a la primera, es tracta d’una oïda electrònica que, mitjançant una estimulació auditiva neurosensorial, recupera l’escolta activa i millora les capacitats d’atenció, concentració i memorització. En el transcurs del programa, es van dur a terme diversos tests d’escolta per mesurar els resultats als 5 alumnes (amb dificultats rellevants de rendiment acadèmic) que van rebre estimulació auditiva neurosensorial. Per la seva banda, la tecnologia emWave es basa en un programari informàtic que mitjançant un biofeedback cardíac i a través de visualitzadors i jocs interactius, ajuda els alumnes a conèixer el seu estat emocional i a gestionar les emocions per aconseguir el màxim rendiment.

Els resultats d’aquest programa pilot, que ha comptat amb la implicació de mestres, alumnes i famílies, s’han mesurat mitjançant el test d’atenció D2, qüestionaris a alumnes i docents sobre el clima d’aula, i als familiars dels alumnes participants en el programa sobre els canvis de comportament dels fills. Pel que fa al test d’atenció D2, la millora entre la puntuació obtinguda en el pretest i el postest ha estat del 63%, amb dades tan significatives com la d’alguns alumnes, que han passat d’una puntuació 40 en el pretest a una de 98 en el postest. Cal destacar el domini que han demostrat els alumnes de la tecnologia emWave, ja que aquesta eina els ofereix un retorn dels resultats que van obtenint. El biofeedback els ha petrmès observar la seva progressió en quant a l’execució i, al mateix temps, els ha permès ser conscients dels resultats que han anat obtenint, fet que reforça el seu aprenentatge. Pel que fa al clima d’aula, els alumnes tenen una major autoconsciència dels factors que afavoreixen el clima positiu de la classe i les bones relacions entre companys i valoren positivament els efectes del programa.

Pel que fa a la interpretació dels tests d’escolta audiomètrics realitzats als alumnes que van rebre estimulació auditiva neurosensorial amb Solisten by Tomatis, en general, després d’haver fet dues fases d’estimulació, continuen presentant dificultats, bàsicament de gestió emocional, per la qual cosa seria molt recomanable que alguns d’ells continuessin fent més fases d’estimulació. Tot i així, s’han millorat diversos aspectes: ha incrementat el grau d’adaptació personal per fer front al món intern; ha disminuït l’ansietat, provocant que alguns dels alumnes es mostrin més segurs i contents; ha disminuït la hipersensibilitat, fet que ha contribuït a millorar la concentració i l’atenció en alguns dels casos, i s’ha estabilitzat la relació entre el món interior de cadascú i la projecció exterior, entre d’altres. En quant a la valoració de les famílies i els mestres, alguns dels comentaris que s’han recollit han estat: parla més, està més concentrada, té més memòria i una actitud positiva; té més energia, més ganes de fer els deures, més ímpetu per fer les coses per si mateixa; està molt més connectada i més carinyosa amb la seva germana. Ha madurat de cop i volta;  treballen més, aprofiten més el temps a classe; estat d’ànim més obert, amb més ganes de fer coses i no tan apàtics; i estan més atents quan els mestres expliquen les coses, entre d’altres.

Els resultats d’aquest programa pilot són encoratjadors i constaten que l’aplicació d’eines pràctiques per a l’autocontrol i l’autogestió de les emocions a les aules contribueixen a millorar l’atenció i la concentració dels alumnes i cal pensar que, sostingudes en el temps, també, el rendiment acadèmic.